Thessaloniki Concert Hall

Thessaloniki Concert Hall

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Publication Design & Layout by Christopher Adam.

Macedonian Peripherals SA

Macedonian Peripherals SA

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ. Pepper PC Series. Σχεδιασμός συσκευασιών, καταλόγων, επικοινωνιακού υλικού. Publication Design & Layout by Christopher Adam. Macedonian Peripherals SA.