Metaekdotiki Publications

Metaekdotiki Publications

Σχεδιασμός περιοδικών: ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ, ΑΒΑΤΟΝ, STRANGE. Publication Design & Layout by Christopher Adam. METAEKDOTIKI Publications / Εκδόσεις ΜΕΤΑΕΚΔΟΤΙΚΗ.

Pilotos Magazine

Pilotos Magazine

ΠΙΛΟΤΟΣ – 15θήμερο Περιοδικό Θεσσαλονίκης. Publication Design & Layout by Christopher Adam. Παραγωγική μονάδα Σχήμα & Χρώμα / Schema & Chroma.

Graphic Design magazine

Graphic Design magazine

Το πρώτο περιοδικό για τις γραφικές τέχνες και τις νέες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα. Έκδοση και Σχεδιασμός από τον Χριστόφορο Αδάμ. The first magazine about graphic design & new technologies in Northern Greece, edited and designed by Christopher Adam.

More Magazines

More Magazines

Σχεδιασμός περιοδικών εκδόσεων από τον Χριστόφορο Αδάμ. Magazine Design & Layout by Christopher Adam.